Język niemiecki

Studio Językowe LINGWISTA
zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych oraz klientów firmowych  na

NAUKĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA WSZYSTKICH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA.

Nasza wykwalifikowana kadra nauczycielska pomoże Państwu w nauce języka niemieckiego.

Studio Językowe LINGWISTA oferuje:

– kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy,

– korepetycje – pomoc w przyswojeniu materiału omawianego w szkole podstawowej/szkole średniej/na studiach wyższych,

– przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego,

– przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, rozszerzonym oraz dwujęzycznym,

– szkolenia praktycznego zastosowania języka niemieckiego w biznesie dla firm – Wirtschaftsdeutsch,

– zajęcia językowe w siedzibach przesiębiorstw z lektorem korporacyjnym,

– kursy dla osób planujących wyjazd do pracy za granicę,

– przygotowanie do certyfikatów GOETHE-ZERTIFIKAT oraz Test DaF, DSH, WiDaFpotwierdzających Państwa kompetencje językowe.

Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w małych grupach  stacjonarnie w siedzibie Studia Językowego LINGWISTA oraz  ONLINE za pomocą aplikacji MS Teams, Zoom, Skype.

Na życzenie możliwy dojazd  do miejsca zamieszkania/siedziby Klienta.